Format

En user story har en enkel men effektiv uppbyggnad och synliggör vem som vill göra vad och varför.

Som användartyp vill jag mål/önskan/händelse så att syfte

 • Användartyp ‐ En användartyp är en av dina målgrupper eller personas. Dessa kan vara både externa och interna, se exemplen nedan.
 • Mål/önskan/händelse ‐ Här beskriver vi det som användartypen vill uppnå, t.ex. boka en tid, köpa en vara, få information m.m.
 • Syfte ‐ Syftet är helt enkelt anledningen till varför användartypen vill genomföra en viss aktivitet

Exempel

Som patient vill jag kunna kontakta läkare via mobilen så att jag slipper åka till vårdcentralen.

Som blivande kund vill jag förstå hur era produkter fungerar så att jag kan fatta ett köpbeslut.

Som användare vill jag kunna markera flera filer så att jag kan flytta dem till en annan mapp.

Hur vet jag när en user story är levererad?

Det är här acceptanskriterier(AC) kommer in i bilden. Det är en samling krav som beskriver för teamet när man uppfyllt målet med user storyn. AC:s är också till för att säkerställa kvalitén på produkten, t.ex. kan ett AC vara att den producerade koden skall ha kodgranskats av en kollega eller att det man producerat skall dokumenteras.

Exempel

User Story

Som användare vill jag kunna se alla vårdcentraler på en karta så att jag kan avgöra vilken som är närmast mig.

Acceptanskriterier

 • Kartan skall fungera både på mobil, surfplatta och datorskärm.
 • Kartan skall visa min nuvarande position.
 • Som användare skall jag kunna zooma och panorera kartan.
 • Kartan skall visa både våra egna vårdcentraler och de som drivs i egen regi.
 • Kartan får inte ta mer än 1 sek att ladda via en 4G uppkoppling.
 • Den producerade koden skall även kunna användas för att visa andra POI:s än vårdcentraler.
 • All kod har kodgranskats.
 • Definition of done är uppfylld.

Struktur

Skriv "små" user stories

Desto konkretare desto bättre är devisen med user stories. Målet är att få till beskrivningar som går att leverara med några dagars arbetsinsats. En funktion beskrivs ofta med flera user stories. Detta minimerar risken för missförstånd och gör att man oftare kan lansera nya versioner av det man bygger.

Gruppera dina user stories

Antalet user stories för en produkt eller tjänst blir snabbt överväldigande. Snart upplever man att man drunknar i user stories. Då finns ett antal strategier för att skapa struktur, ett är att koppla alla user stories till en effektkarta och sedan använda den för att prioritera arbetet. Genom att gruppera dina user stories efter de effekter och målgrupper ni definerar i effektkartan får man snabbt en hanterbar överblick.

Verktyg

Även om effektkartan är väldigt bra som metod så är det inte ett verktyg som underlättar produktionen för ert team. För det krävs smarta och bra verktyg. Dynamiken i ert team avgör vilket verktyg som passar er bäst men fyra mycket bra alternativ är:

 • Craft.io ‐ Ett väldigt bra verktyg där man kan skapa user stories och bl.a. koppla dem till personas och mål. Lite som en effektkarta.
 • Trello ‐ Snabbt att komma igång med men saknar avancerade funktioner, såsom t.ex. velocity eller integrationer med testverktyg.
 • PivotalTracker ‐ Ett väldigt kraftfullt verktyg för dig som vill arbeta agilt. Här är det enkelt att få överblick och en väldigt stark feature är att teamets velocity räknas ut automatiskt och fördelar era user stories i sprintar.
 • JIRA ‐ Det branschledande verktyget för mjukvaruutveckling, och en prissättning som är därefter.🤣