Samhället drivs idag av ett fåtal megatrender där digitaliseringen anses vara den som kommer ha störst påverkan på samhället. Digital teknik genomsyrar idag hela vår vardag och påverkar såväl individ som samhälle. Internet har gått från att vara vår viktigaste infrastruktur till att bli infrastrukturen för all annan infrastruktur.

På individnivå har digitaliseringen direkta effekter på allt från psykiskt välbefinnande till yrkesliv och sociala kontakter. När vi blir uppkopplade, ihopkopplade och bortkopplade skapas nya premisser för individen som ibland kan vara svåra att tolka. Effekterna av en nätverkande värld är många och digital kompetens blir allt viktigare för att kunna agera i samhället. Detta leder i sin tur till att frågor kring integritet, utanförskap, rättigheter och skyldigheter ses med nya glasögon när beteenden och preferenser förändras.

På samhällsnivå raserar digital teknik gamla tankemöster och det blir allt svårare att identifiera vad som t.ex. skapar framtida tillväxt eller ett socialt hållbart samhälle. I en värld där du kan besöka doktorn i mobilen, bli e-medborgare i Estland och skapa din sociala kontext i Minecraft ifrågasätts gamla strukturer och allt från nationalstatens till offentlig sektors roll tycks vara uppe för debatt. Digitala kanalers gränslöshet gör att vi idag snarare identifierar oss med ett antal olika stammar snarare än ovanifrån skapta strukturer såsom nationer.

Dagens företagsklimat är utmanande. Bransch efter bransch går igenom en ofta brutal digital transformation där nya vinnare och förlorare skapas mycket fort. Den analoga världen är på slutet av sin innovationskurva och en ny tid kommer. Men hur ser den ut och hur bör bolagen agera? Förmågan att förstå och kunna agera kring digital teknik och digitala beteenden idag central då den påverkar hela bolagets verksamhet och relationer med omvärlden. Tyvärr lyser den än så länge med sin frånvaro i flertalet styrelserum och vi ser just nu effekterna av detta i form av minskade vinster och i flera fall konkurser. På samma gång ser vi nya digitala bolag som växer markant och utmanar existerande maktbalanser. Klarna, Spotify, Storytel, Kry, MinDoktor, Tesla är alla exempel på bolag som på några år i grunden förändrat till synes traditionella, trögrörliga branscher.

Mitt i detta paradigmskifte skapas också gyllende tillfällen att skapa en bättre morgondag. Digital teknik är ofta svaret på flera av de samhällsutmaningar vi idag står inför. Det är digitala innovationer som kommer göra oss mer klimatsmarta, ge våra äldre en ökad livskvalité, rusta våra barn och unga inför framtiden och få oss att överge gårdagens skadliga beteenden i form av t.ex. fossilberoende, issolation m.m.

En förutsättning för att vi som samhälle skall dra nytta av de positiva effekterna av digitaliseringen är att vi har en vilja att förändra stort som smått. Mitt i denna perfekta storm är det den som kan anpassa sig som kommer att klara sig bäst. På senare år har Sverige tappat farten gällande digitalisering och kan inte längre åtnjuta det försprång vi hade för bara några år sedan. Andra länder och regionen är idag ledande i både Europa och resten av världen. Flera av anledningarna till att Sverige inte längre är världsledade går att finna i den offentliga sektorns oförmåga att handla. När andra länder lanserar och levererar på innovationsprogram, inför programmering i skolan eller startar radikala satsningar för att komma ikapp digitalt så fastnar vi i utredningar (Se avsnitt 3.1 här). Digitaliseringen hamnar allför ofta i tjänstemannens byrålåda och där får den inte stanna.

Aspekter av digitalisering

Nedan följer ett antal länkar som tillsammans ger ett bra helhetsgrepp på hur digitaliseringen av samhället påverkar våra liv. Saknar du ett område? Kontakta oss och berätta mer!